Quỹ vì học sinh nghèo hiếu học

Cần huy động mạnh thường quân gây quỹ vị học sinh nghèo hiếu học
TUỲ TÂM
Quỹ sẽ được phát cho học sinh nghèo vượt khó của mỗi khối.
Dự tính: mỗi suất 500k
Phạm vi trường THPT trên địa bàn quận 11 và Bình Tân


Học bổng HLT: 

Năm học 2018-2019 trở đi, HLT dành học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi  10 trường (Mỗi trường 1 học bổng) ở các tỉnh Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Lâm Đồng.

1. Hồ Chí Minh: 4 học bổng tương ứng 4 trường mỗi phần 600.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Trần Quang Khải

2. Lâm Đồng: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Tân Hà

3. Vĩnh Phúc: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Yên lạc

4. Nghệ An: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Thanh Chương 3

Chat
1
Hotline:
hotline0909422756