Dự án

Hiển thị các bài đăng có nhãn Dự án. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dự án. Hiển thị tất cả bài đăng

Học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Với nhiều học sinh, sinh viên các trường học, trường Đại học, giành học bổng là cách để có thêm một phần chi phí trang trải học tập và cũng là một thành tựu, một cơ hội chứng tỏ bản thân mình.

Trong những năm qua, HLT đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các Quỹ học bổng, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mạnh thường quân để mang lại nhiều suất học bổng để từ đó không những khích lệ tinh thần học tập thi đua mà còn hỗ trợ phần nào cho các em trong suốt quãng thời gian học tập tại trường.

Trong bài viết này, HLT sẽ chia sẻ với các em những loại học bổng đang được triển khai  để các em tìm hiểu, theo dõi và phấn đấu:

CÁC HÌNH THỨC HỌC BỔNG

I – HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

1. Đối tượng được xét
Tất cả học sinh, sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn tập trung còn trong thời gian ít nhâ 8 học kỳ chính của khoá học (trừ học sinh, sinh viên nước ngoài, sinh viên đào tạo theo địa chỉ, sinh viên liên thông).

Sinh viên, học sinh thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội và chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành, nếu đạt kết quả học tập và rèn luyện theo tiêu chuẩn thì được xét, cấp học bổng  như những sinh viên khác.

2. Tiêu chuẩn và mức xét cấp học bổng 

a) Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại giỏi, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường theo các mức sau:
 - Mức học bổng loại giỏi: Áp dụng đối với sinh viên, học sinh có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định.

 - Mức học bổng loại xuất sắc: Áp dụng đối với sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng quy định.

b) Kết quả học tập được xác định theo quy định của Quy chế Đào tạo hệ Đại học & Cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể như sau:
*Sinh viên:
          - Loại xuất sắc:           Điểm trung bình chung học kỳ đạt từ 3,60 đến 4,00;

          - Loại giỏi:                   Điểm trung bình chung học kỳ đạt từ 3,20 đến 3,59;
* Học sinh: loại giỏi điểm trung bình chung học kỳ đạt từ  8.0

Điểm trung bình chung của học kỳ xét học bổng chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất, trong đó điểm tổng kết học phần phải đạt từ 5.5 (Điểm C) trở lên đối với các học phần tính điểm và từ 5 trở lên đối với các học phần không tính điểm (Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

Tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký trong một học kỳ theo kế hoạch trong chương trình đào tạo của khoá học phải lớn hơn hoặc bằng 14 tín chỉ (không tính các học phần học trả nợ, học cải thiện). Các trường hợp đặc biệt số tín đăng ký trong học kỳ nhỏ hơn số tín chỉ quy định ở học kỳ xét học bổng HLT (học kỳ cuối khóa hoặc do SV đã học vượt một số môn ở kỳ trước) Hiệu trưởng sẽ xem xét cụ thể và quyết định.

c) Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

d) Sinh viên. học sinh đủ điều kiện xét học bổng HLT được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình chung mở rộng và được đưa vào các mức học bổng Xuất sắc, Giỏi căn cứ vào số xuất học bổng đã được xác định dựa trên quỹ học bổng đã được phân bổ. Điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR) được tính theo công thức:

ĐTBCMR = Điểm TBC học tập + Điểm rèn luyện quy đổi

e) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng tháng hoặc từng kỳ và cấp 9 tháng trong năm học. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ 2 không được xét cấp học bổng;

2. Mức học bổng áp dụng:

            - Mức học bổng loại giỏi: 
+ Học sinh: 500.000đ/tháng hoặc 1 kì
+ Sinh viên: 800.000đ/tháng  hoặc 1 kì

            - Mức học bổng loại xuất sắc:     
+ Học sinh: 700.000đ/tháng hoặc 1 kì
+ Sinh viên: 1000.000đ/tháng hoặc 1 kìII – HỌC BỔNG TÀI TRỢ

1. Đối tượng

Sinh viên từ năm thứ I đến năm thứ IV hệ đại học chính quy dài hạn tập trung của trường theo quy định của từng học bổng.

2. Tiêu chuẩn

- Hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn đột xuất do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn;

- Bản thân bị bệnh nặng, khuyết tật, mồ côi cha mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, con thương bệnh binh, gia đình thuộc diện hộ nghèo …nỗ lực vươn lên trong học tập;

- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân tài trợ học bổng;

- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của bất cứ tổ chức và cá nhân nào khác.

3. Mức xét cấp học bổng tài trợ

Mức xét cấp học bổng tài trợ do hội đồng xét duyệt học bổng tài trợ xem xét quyết định hoặc do nhà tài trợ học bổng đưa ra.


(Ghi chú: Mức học bổng tài trợ từ 500.000đ - 3.000.000đ/sv,hs)II. Học bổng HLT: 

Năm học 2018-2019 trở đi, HLT dành học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi  10 trường (Mỗi trường 1 học bổng) ở các tỉnh Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Lâm Đồng.

1. Hồ Chí Minh: 4 học bổng tương ứng 4 trường mỗi phần 600.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Trần Quang Khải

2. Lâm Đồng: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Tân Hà

3. Vĩnh Phúc: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Yên lạc

4. Nghệ An: 2 học bổng tương ứng 2 trường mỗi phần 500.000đ/học kì/học sinh
Ưu tiên dành đến các em trường THPT Thanh Chương 3


Tất cả các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ chương trình này, vui lòng liên hệ 0979 789 285 để ủng hộ tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản:
Họ tên: Nguyễn Ðức Hạnh
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ
Số Tài khoản: 042 100 37 55 909.Chi tiết
Chat
1
Hotline:
hotline0909422756